Om oss

Selskapet tilbyr:

  • Management for hire/interim ledelse
  • Bedriftsrådgivning og anskaffelsesprosesser
  • Oppstart av virksomheter
  • Salg/kjøp av virksomheter
  • Generasjonsskifter
  • Anskaffelses prosesser være seg rammeavtaler eller store komplekse anskaffelser
  • Selskapet vil og se på handel med tekniske produkter

Kort oppsummert om Niels A.Parelius:

Basert på min bakgrunn har jeg en omfattende kompetanse innen ledelse, markedsføring, oppstart og avvikling av selskapet. Henvender seg til handelsbedrifter, industri- og produksjonsbedrifter i ulike prosesser for lengre eller kortere perioder. Dette muliggjør en hurtig tiltredelse for bistand.

Har opparbeidet et betydelig nettverk, både lokalt og nasjonalt innen industri, skipsverft, smelteverk og håndverk. Har jobbet med store komplekse nasjonale og lokale avtaler.

Jobber strukturert, og har gjennom mitt yrkesaktive liv alltid hatt lederansvar. Jobber som leder tydelig og handlingsorientert, med vekt på teambygging og inkludering.


Har knyttet til meg:

  • Search House for bistand ved rekruttering
  • Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin på juridiske spørsmål
  • Aamo Revisjon, på revisjonsspørsmål.
KONTAKT OSS