Interimledelse

Riktig lederkompetanse i en avtalt periode

Om man kaller det interimledelse, management-for-hire, midlertidig leder eller ledervikar, handler interimledelse om én ting: Rask tilgang på riktig lederkompetanse i en avtalt periode.

Oppdraget kan være av kort eller langsikt, og er et godt alternativ for en forhastet ansettelse.

Samarbeider med InterimLeder AS i Oslo.

KONTAKT OSS